V Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego

 Zapraszamy do udziału w V Biegu Szlakami Jeziora Kłodawskiego, którego jesteśmy głównym organizatorem. Wszelkiej informacje, dotyczące wydarzenia, podajemy poniżej w regulaminie.

 

V Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego

 

Kłodawa 31 maja 2014 r. (sobota) 

  

REGULAMIN

 

 

1. Organizatorzy

    Stowarzyszenie „OKO-Oblicza Kłodawskich Okolic", Urząd Gminy w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach

2.   Cel i założenia biegu 

Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

Promocja Gminy Kłodawa.

3.   Miejsce i termin
Sala wiejska w Kłodawie ul. Jeziorna 8, 31 maja 2014r.
Zapisy od godz.13:00 do 15:00
Start do biegu głównego 15:30.
Start do biegu rodzinnego 16:45.

4.   Dystans i zgłoszenia
Bieg główny 6 km, prawo startu w biegu głównym mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (1998r.).
Trasa o nawierzchni szutrowej (95%) oraz asfaltowej (5%), jedna pętla.
Opłata startowa w biegu głównym 10,00 zł.
Bieg rodzinny (w 4-osobowym składzie) na dystansie 250 metrów.

5.   Klasyfikacja
W biegu głównym prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Kategorie wiekowe:

Kobiety:
K20 (16 – 29)
K30 (30 i starsze)

Mężczyźni:
M20 (16 – 29)
M30 (30 – 39)
M40 (40 – 49)
M50 (50 – 59)
M60 (60 – 69)
M70 (70 i starsi)

W biegu rodzinnym prowadzona będzie odrębna klasyfikacja drużynowa.

6.   Nagrody
Bieg Główny:
Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III zawodnicy otrzymają dyplomy.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
Wśród zawodników, którzy ukończą bieg główny, zostanie rozlosowana atrakcyjna nagroda główna.
Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymują puchary i nagrody.

Bieg Rodzinny:
Drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary.

7.   Postanowienia końcowe
Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich startuje za zgodą rodziców.
Organizator zapewnia opiekę lekarską, szatnie oraz ciepły posiłek regeneracyjny i wodę na mecie.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora. 

{flike}