VI Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego

 Zapraszamy do udziału w VI Biegu Szlakami Jeziora Kłodawskiego. Poniżej przedstawiamy regulamin: 

 

6 Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego

 

Kłodawa 30 maja 2015r. (sobota) 

 

 

REGULAMIN

 

1.   Organizatorzy
Stowarzyszenie „OKO-Oblicza Kłodawskich Okolic”
Urząd Gminy w Kłodawie
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach

2.   Cel i założenia biegu
Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Promocja Gminy Kłodawa.

3.   Miejsce i termin
Sala Wiejska w Kłodawie ul. Jeziorna 8, 30 maja 2015r.
Zapisy od godz.13:00 do 15:00
Start do biegu głównego 15:30.
Start do biegu rodzinnego 16:45.

4.   Dystans i zgłoszenia
Bieg główny 6 km, prawo startu w biegu głównym mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (1999r.).
Trasa o nawierzchni szutrowej (95%) oraz asfaltowej (5%), jedna pętla.
Opłata startowa w biegu głównym 10,00 zł.
Bieg rodzinny (w 4-osobowym składzie) na dystansie 250 metrów.

5.   Klasyfikacja
W biegu głównym prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. W biegu rodzinnym prowadzona będzie odrębna klasyfikacja drużynowa.

6.   Nagrody
Bieg Główny:
Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
Wśród zawodników, którzy ukończą bieg główny, zostanie rozlosowana atrakcyjna nagroda główna.

Bieg Rodzinny:
Drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary.

7.   Postanowienia końcowe
Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich startuje za zgodą rodziców.
Organizator zapewnia opiekę lekarską oraz ciepły posiłek regeneracyjny i wodę na mecie.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.