VIII Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego

Zapraszamy do udziału w VIII Biegu Szlakami Jeziora Kłodawskiego. Poniżej przedstawiamy regulamin:

VIII Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego

 

Kłodawa 20 maja 2017r. (sobota) 

 

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorzy
  Stowarzyszenie „OKO-Oblicza Kłodawskich Okolic”
  Urząd Gminy w Kłodawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach

 1. Cel i założenia biegu
  Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu.
  Propagowanie zdrowego stylu życia.
  Promocja Gminy Kłodawa.
 2. Miejsce i termin
  Sala Wiejska w Kłodawie ul. Jeziorna 8, 20 maja 2017r.
  Zapisy od godz.13:00 do 15:00
  Start do biegu głównego 15:30.
  Start do biegu rodzinnego 16:45.
 3. Dystans i zgłoszenia
  Bieg główny 6 km, prawo startu w biegu głównym mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (2001r.).
  Trasa o nawierzchni szutrowej (95%) oraz asfaltowej (5%), jedna pętla.
  Opłata startowa w biegu głównym 10,00 zł.
  Bieg rodzinny (w 4-osobowym składzie) na dystansie 250 metrów.
 4. Klasyfikacja
  W biegu głównym prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. W biegu rodzinnym prowadzona będzie odrębna klasyfikacja drużynowa.
 5. Nagrody
  Bieg Główny:
  Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
  Wśród zawodników, którzy ukończą bieg główny, zostanie rozlosowana atrakcyjna nagroda główna.

Bieg Rodzinny:
Drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary.

 1. Postanowienia końcowe
  Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
  Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
  Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich startuje za zgodą rodziców.
  Organizator zapewnia opiekę lekarską oraz ciepły posiłek regeneracyjny i wodę na mecie.
  Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.