Podpisano!!!

 

 

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisałyśmy umowę na realizację dwóch projektów. Pierwszy pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę małej architektury turystycznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych” będzie polegać na budowie placu zabaw na Osiedlu Marzeń, przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością. Plac zabaw będzie częścią kompleksu rekreacyjno-turystycznego na działce nr 600/3. Zaprojektowano elementy, jak: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka.

Drugi projekt, pt. „Zakup sprzętu przez Stowarzyszenie „OKO - Oblicza Kłodawskich Okolic”, niezbędnego do organizacji przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców RLGD Pojezierze Dobiegniewskie” zakłada aktywizację lokalnej społeczności (w tym dzieci) oraz stworzenie warunków do podjęcia inicjatyw społecznych przez mieszkańców RLGD Pojezierze Dobiegniewskie oraz sektor publiczny i gospodarczy. Zostanie zakupiony sprzęt w postaci dmuchanej zjeżdżalni oraz dwóch elementów placu zabaw, tj. karuzeli oraz pajączka, na którym dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny. Teren,  na jakim zamontowane zostaną elementy placu zabaw oraz na którym rozkładana będzie dmuchana zjeżdżalnia, jest obszarem przeznaczonym na stworzenie aktywnej strefy dla dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcia dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.