PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór oferty dotyczył „Wykonania placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz małą architekturą” w ramach projektu np. Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę małej architektury turystycznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych .

Protokół.pdf