ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę obiektu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”, Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów budowa placu rekreacyjnego o powierzchni asfaltowej w miejscowości Kłodawa.


ZAPYTANIE OFERTOWE - BUDOWA BOISKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIAR ROBÓT