ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę obiektu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”, Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów zakupu 1 zestawu do koszykówki model Sure Shot Gęsia szyja 640.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI