ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz małą architekturą”
w ramach projektu np. Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę małej architektury turystycznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe.pdf